Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderwerp

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. In 2023 is de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week van de Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld. Binnenkort is meer informatie te vinden op de themapagina.

De Week van de Lentekriebels is een goed startpunt

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Tijdens deze week zul je merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven.

Meld je aan voor de Week van de Lentekriebels 2023

Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels 2023

De Week van de Lentekriebels helpt structureel aandacht te geven aan deze thema’s

Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels, gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan thema’s als ‘weerbaarheid’, ‘lichaam en zelfbeeld’ en ‘seks in de media’. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel deze thema’s te belichten en om het een plek te geven in jouw schoolplan. Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad-hocactiviteiten.

Tips om de aandacht voor het thema vast te houden

Relationele en seksuele vorming: juist op basisschool

Ook jonge kinderen hebben vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. De lessen relationele en seksuele vorming sluiten aan op deze ontwikkeling. De school ondersteunt kinderen hierbij door het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen én andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.

Relationele en seksuele vorming helpt kinderen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Dankzij deze lessen:

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
  • worden ze weerbaarder en spreken ze elkaar aan op ongewenst gedrag
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan
  • kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit

Seksuele vorming geven aan leerlingen met een beperking

Ook leerlingen met een beperking doorlopen een seksuele ontwikkeling, hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag.

Bekijk informatie, tips en een video over hoe je seksuele vorming geeft aan leerlingen met een beperking

Invulling van de Week

Doe je mee met de Week? Dan geeft de school elke dag in groep 1 t/m 8 minimaal één les over relaties en seksualiteit. Daarvoor gebruikt de school een erkend lespakket, in een doorlopende leerlijn, zoals:

Lespakketten en proeflessen

Voor elke school en elke klas is er een passend lespakket. Bekijk alle lespakketten en andere materialen (zoals video’s, posters en andere gadgets) op het materialenoverzicht.

Materialenoverzicht Week van de Lentekriebels

Inspiratie

Inspiratie nodig voor hoe de Week eruit kan zien?

Draaiboek Week van de Lentekriebels

Kosten

Deelname aan de Week van de Lentekriebels is gratis. Je kunt de projectweek verder invullen met materialen, gadgets en activiteiten om er een leuke en feestelijke week van te maken. Aan het gebruik van een erkend lespakket zijn wel kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het soort lespakket. Na aanmelding ontvangt de school een kortingscode voor verschillende gadgets. De kortingscodes zijn niet geldig voor de lespaketten.

Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels 2022

GGD en pers

Heb je als journalist vragen over de Week van de Lentekriebels? Of ben je als GGD op zoek naar informatie en materialen?

Naar de pagina voor GGD en pers