Zoeken
Onderwerp

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. De Week wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de regionale GGD’en. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2024 is ‘Weerbaar online.’ Het gaat hierbij om het online weerbaar maken van kinderen. In de bovenbouw gaat het ook om de invloed van social media en hoe je kinderen beschermt tegen het onbedoeld tegenkomen van pornografische naaktbeelden.

Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels

Normaal gesproken vindt de nationale projectweek plaats in de derde week van maart, bij de start van de lente. Om rekening te houden met de Ramadan is in 2024 de landelijke Week van de Lentekriebels van 4 tot en met 8 maart. Scholen kunnen echter zelf kiezen wanneer zij de Week van de Lentekriebels organiseren. Als het beter past in de jaarkalender of bij de visie van de school kan de Week van de Lentekriebels natuurlijk ook rond 21 maart 2024 plaatsvinden. We zullen ervoor zorgen dat alle extra materialen eind februari beschikbaar zijn. In 2025 zal de Week van de Lentekriebels later plaatsvinden: van 31 maart tot 4 april 2025. Lees meer over de Ramadan en de Week van de Lentekriebels onderaan deze pagina.

Informatie voor ouders

Wil je als ouder meer weten over de Week van de Lentekriebels, omdat de school van je kind hieraan meedoet? Op deze website lees je waarover de lessen gaan, zodat je voorbereid bent als je kind met vragen thuiskomt. We nodigen je van harte uit om thuis met je kind door te praten over de onderwerpen. Heb je van de Week van de Lentekriebels gehoord, maar doet de school van jouw kind nog niet mee? Misschien kun je school ervan overtuigen dat het belangrijke én leuke lessen zijn!

Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders

Waarom al relationele en seksuele vorming op de basisschool?

Als jonge kinderen les krijgen over hun lichaam, puberteit, relaties en seksualiteit zijn zij beter in staat nu en later verantwoorde keuzes te maken. Ieder kind heeft recht op betrouwbare informatie die past bij hun leefwereld of ontwikkelingsfase. En we weten uit onderzoek dat kinderen vragen hebben over seksualiteit. Zo hebben jonge kinderen vragen over hun lijf, waar baby’s vandaan komen en het verschil tussen jongens en meisjes. In de bovenbouw gaat het meer over de puberteit, verliefd worden en relaties aangaan.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die zijn voorgelicht gemiddeld later beginnen aan seks en beter zijn voorbereid. Door de lessen relationele en seksuele vorming zijn ze ook weerbaarder en krijgen ze later, als ze seksuele relaties aangaan, minder vaak met problemen te maken, zoals gedwongen seks, een soa of tienerzwangerschap.

Lees hier het opiniestuk van Belle Barbé in Het Parool over het belang van seksuele vorming op de basisschool

In onderstaande filmpjes leggen twee leerkrachten het belang uit van relationele en seksuele vorming op de basisschool.

Juf Merel vertelt waarom iedere school mee zou moeten doen aan de Week van de Lentekriebels Juf Emma krijgt veel vragen in groep 8

De Week van de Lentekriebels is een goed startpunt

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Tijdens deze week zul je merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven. Daarnaast is sinds 2012 het thema seksualiteit  opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daardoor ook verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Kinderen in gesprek

Betrek ouders

Het is belangrijk om ouders al voor de Week goed te informeren over het belang van relationele en seksuele vorming en de inhoud van de lessen. Als de ouders niet worden meegenomen of onvoldoende worden geïnformeerd kan dat bij hen vragen oproepen. Organiseer bijvoorbeeld een ouderavond, stuur een ouderbrief rond en verwijs ouders naar informatie over de Week van de Lentekriebels.

Ondersteuning nodig?

Heeft je school ondersteuning nodig bij de organisatie van de Week van de Lentekriebels, of krijg je vragen van ouders? Raadpleeg dan bij voorkeur eerst de GGD in de regio. De GGD kan ondersteunen in de organisatie van de Week en ook helpen met het informeren en betrekken van ouders, door bijvoorbeeld de organisatie van een ouderavond.

In de trainerspool vind je een overzicht van bekwame trainers die schoolteams kunnen trainen of een ouderavond kunnen verzorgen.

Training Week van de Lentekriebels

Op woensdag 7 februari organiseren we de training ‘Lentekriebels in het basisonderwijs’. Deze training is de voorbereiding op de Week van de Lentekriebels en is geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die starten met het geven van relationele en seksuele vorming en meedoen met de Week van de Lentekriebels. In de training leer je over de seksuele ontwikkelingsfases van kinderen. Je krijgt handvatten voor het geven van lessen over relaties en seksualiteit en je oefent samen met hoe je kunt reageren op lastige vragen in de klas.

Meld je aan voor de training

Invulling van de Week

Doe je mee met de Week? Dan geeft de school elke dag in groep 1 t/m 8 minimaal één les over relaties en seksualiteit. Daarvoor gebruikt de school een erkend lespakket, in een doorlopende leerlijn, zoals:

De Week van de Lentekriebels is een initiatief van Rutgers in samenwerking met de GGD-en. Scholen kiezen zelf welke lespakketten zij afnemen om invulling te geven aan deze week. Rutgers en de GGD-en adviseren scholen om gebruik te maken van door het RIVM erkende lesmaterialen van verschillende aanbieders, ook die niet aan Rutgers gelieerd zijn. Hier verwijzen wij naar alle door het RIVM erkende lesmethoden voor het basisonderwijs, vanwege het belang van volledige informatievoorziening aan en ondersteuning van scholen en leerkrachten.

Lespakketten en proeflessen

Voor elke school en elke klas is er een passend lespakket. Bekijk alle lespakketten en andere materialen (zoals video’s, posters en andere gadgets) op het materialenoverzicht hieronder, of bekijk het draaiboek van de Week van de Lentekriebels.

Materialenoverzicht Week van de Lentekriebels

Kosten

Deelname aan de Week van de Lentekriebels is gratis. Je kunt de projectweek verder invullen met materialen, gadgets en activiteiten om er een leuke en feestelijke week van te maken. Aan het gebruik van een erkend lespakket zijn wel kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het soort lespakket. Na aanmelding ontvangt de school een kortingscode voor verschillende gadgets. De kortingscodes zijn niet geldig voor de lespaketten.

Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels 2024

Week van de Lentekriebels en de Ramadan

De Ramadan is een heilige maand voor moslims, wat gekenmerkt gaat door vasten, mentaal welbevinden, bezinning en reflectie. Tijdens deze periode ervaren veel mensen een toewijding aan spirituele en/of religieuze activiteiten, wat kan leiden tot een verminderde beschikbaarheid en focus op andere zaken, waaronder seksualiteit. In sommige gemeenschappen kan het soms ongebruikelijk zijn om over seks te praten, tijdens deze periode van toewijding en aanbidding.

Door de Week van de Liefde na de Ramadan te verplaatsen, kunnen (basis)scholen zich vollediger richten op het uitvoeren en implementeren van relationele en seksuele vorming. Hierdoor is er een grote kans dat er meer betrokkenheid en participatie zal zijn van leerlingen, scholenteams en ouders, zonder dat dit botst met de toewijding aan spirituele en/of religieuze activiteiten tijdens de Ramadan.

Deze aanpak getuigt van respect, begrip en sensitiviteit voor de diversiteit van religieuze en culturele overtuigingen in Nederland en zorgt ervoor dat relationele en seksuele vorming op een inclusieve en respectvolle manier wordt behandeld, rekening houdend met de normen, waarden en behoeften van alle betrokkenen binnen en buiten de school. Een aanpak en visie die zowel past bij Rutgers als bij onze huidige maatschappij.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.