Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderwerp

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2022 is “Je lijf is van jou”. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent. Bekijk hier de themapagina.

Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels 2022

De Week van de Lentekriebels is een goed begin

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Je zult merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven.

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven

Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan thema’s als ‘Weerbaarheid’, ‘Lichaam en zelfbeeld’ en ‘Seks in de media’. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in uw schoolplan.

Juist op de basisschool relationele en seksuele vorming

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.

Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo:

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
  • worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan
  • kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten. Gebruik de Week van de Lentekriebels daarom als startpunt om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden. Bekijk de tips om de aandacht voor het thema vast te houden. 

Ook leerlingen met een beperking doorlopen een seksuele ontwikkeling, hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag. Bekijk de informatie, tips en video hoe je seksuele vorming geeft aan leerlingen met een beperking.

De invulling van de Week

Doe je mee met de week? Dan geeft de school elke dag in groep 1 t/m 8 minimaal één les over relaties en seksualiteit. Daarvoor gebruikt de school een erkend lespakket, in een doorlopende leerlijn; Kriebels in je BuikKriebels in je Buik speciaal onderwijs of Veiligwijs.

Wil je inspiratie opdoen van hoe de week er uit kan zien? Download het draaiboek ‘Lentekriebels’.

Kosten

Deelname aan de Week van de Lentekriebels is gratis. Je kunt de projectweek verder invullen met materialen, gadgets en activiteiten om er een leuke en feestelijke week van te maken! Na aanmelding ontvangt de school een kortingscode voor verschillende gadgets. De kortingscodes zijn niet geldig voor de lespaketten.

Aan het gebruik van een erkend lespakket zitten kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het soort lespakket.

Ben je benieuwd welk lespakket het beste past op jouw school? Voor zowel Kriebels in je Buik, Kriebels in je Buik SO en Veiligwijs zijn gratis proeflessen te downloaden. Kijk voor meer informatie hierover op Kriebels in je BuikKriebels in je Buik speciaal onderwijs of Veiligwijs.

Online lessen?

Zitten er onverhoopt klassen thuis? Ook dan is het prima mogelijk om tóch aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. De lessen uit Kriebels in je Buik kunnen ook online gegeven worden. Ook zijn er Lentekriebels-thuislessen die kinderen zelfstandig of met enige hulp van ouders kunnen doen. In plaats van lessen uit een lesmethode zijn er ook losse werkvormen, opdrachten of lesideeën die met digitaal onderwijs uit te voeren zijn.

Bij online lessen is het wel belangrijk om extra aandacht te hebben voor een veilige sfeer. Suggesties daarvoor:

•    Om ouders, broertjes en zusjes niet mee te laten luisteren kun je kinderen oordopjes of een koptelefoon laten gebruiken. Vragen stellen kan dan in de chat.
•    Spreek af dat niemand de les of het scherm filmt of fotografeert. Je kunt de opdracht geven de telefoon ergens op te bergen, en dit te bewijzen met de camera van de laptop.

Impressies & voorbeelden

De afgelopen jaren hebben al veel scholen in heel Nederland deelgenomen aan de Week. Bekijk hier een impressie.​

Nieuwe data Week van de Lentekriebels

Hierbij alvast een overzicht wanneer de Week van de Lentekriebels komende jaren plaatsvindt:

  • 2022 – 21 t/m 25 maart (eerstvolgende editie)
  • 2023 – 20 t/m 24 maart
  • 2024 – 18 t/m 22 maart
  • 2025 – 17 t/m 21 maart
Meld je hier aan voor de Week van de Lentekriebels 2022
Seksuele vorming op het basisonderwijs

Meer weten over het geven van seksuele vorming op het basisonderwijs?

Basisonderwijs
Seksuele vorming op het speciaal onderwijs

Meer weten over het geven van seksuele vorming op het speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs