Zoeken
Onderwerp

Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders

Wil je als ouder meer weten over de Week van de Lentekriebels, omdat de school van je kind hieraan meedoet? Hier lees je waarover de lessen gaan, zodat je voorbereid bent als je kind met vragen thuiskomt. Je kunt daar dan met je kind over onderwerpen doorpraten. Heb je van de Week van de Lentekriebels gehoord, maar doet de school van jouw kind nog niet mee? Misschien kun je school ervan overtuigen dat het belangrijke én leuke lessen zijn!

Wat is de Week van de Lentekriebels?

De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs over relaties en seksualiteit. Voor scholen is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met het geven van lessen relationele en seksuele vorming. Steeds meer scholen doen mee met de Week van de Lentekriebels. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit.

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In elke leeftijdsfase verandert het gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. Hoe je daar als ouder mee om gaat, heeft invloed op de ontwikkeling van je kind. Zijn onderwerpen thuis taboe? Of praat je uit jezelf met je kind over hoe je met respectvol met elkaar omgaat, verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en verschillende voorkeuren? En wat voor voorbeeld ben jij, wat ziet en hoort je kind van jou?

Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en leren hoe je gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school belangrijk. Juist ook op de basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen lichamelijk en emotioneel erg veranderen. Door relationele en seksuele vorming, leren kinderen praten over relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen aanvoelen en aangeven én weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet doen. Door goed voorbereid te zijn, beginnen jongeren vaak juist later met seks, wanneer ze er echt aan toe zijn.

Doel en meerwaarde van deze week

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling. Eentje die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als er op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels?

  • We stimuleren scholen om in de Week in iedere groep minimaal één les per dag te geven over relaties en seksualiteit. Kriebels in je buik, VeiligWijs en Wonderlijk gemaakt zijn hiervoor erkende lesmethodes. Maar scholen kunnen ook kiezen voor een activiteit zoals gedichten maken, knutselen, een theatervoorstelling of een boerderijbezoek. Benieuwd hoe een les uit een van de lespakketten eruitziet? Bekijk de video of de demolessen of download de flyer van Kriebels in je Buik.
  • Een school kan ouders/opvoedersbij de Week betrekken door een ouderavond te organiseren of de ouders een informatiebrief te sturen.
  • Scholen geven verder een eigen invulling aan de Week van de Lentekriebels. Bijvoorbeeld door een tentoonstelling of een presentatie waarbij kinderen aan hun familie laten zien wat ze die week gemaakt en geleerd hebben.
  • Elk jaar staat er een thema centraal, dit jaar is dat ‘je lijf is van jou’. Een actueel thema, waarbij het gaat over consent en het (leren) aangeven van wensen en grenzen.

Relationele en seksuele vorming is een gezamenlijke taak van ouders/ opvoeders en school:

Als ouder met je kind in gesprek

De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het voor kinderen normaal. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee. Informatie die ze anders bij vrienden of online gaan zoeken. Vanaf de puberteit staan kinderen steeds minder open voor wat hun ouders zeggen. En het is wel belangrijk dat kinderen voorbereid zijn op wat er allemaal in de puberteit aan ze verandert.

Je hoeft niet bang te zijn dat je kind nog niet toe is aan bepaalde informatie. Kinderen onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn.

Brochures voor ouders

Wil je met je kind in gesprek over seksualiteit? Hier vind je tips voor ouders/verzorgers bij seksuele vorming en hier algemene informatie over seksuele opvoeding (inclusief een filmpje met tips en tricks). Daarnaast kun je in deze brochures meer lezen over de seksuele opvoeding.

Informatie voor kinderen zelf

Op de website van de Pubergids kunnen kinderen vanaf 10 jaar alles lezen over de puberteit. Je kunt ze ook zeggen dat ze kunnen bellen of chatten met de de Kindertelefoon als ze vragen of problemen hebben waarmee ze liever niet naar jou gaan. Of ze kunnen ervaringen uitwisselen met leeftijdsgenoten via Help Elkaar. Hieronder de links:

School overtuigen om mee te doen?

Zou je graag willen dat de school van je kind ook meedoet aan de Week van de Lentekriebels? Geef de directeur of de leerkracht dan de flyer Week van de Lentekriebels om ze te overtuigen van de meerwaarde om mee te doen.

Flyer Week van de Lentekriebels

Er is ook een folder met een overzicht aan materialen en tips voor zowel ouders/opvoeders als leerkrachten.

Folder met materialenoverzicht
Seksuele vorming op het basisonderwijs

Weer weten over het geven van seksuele vorming op het basisonderwijs?

Basisonderwijs

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.