Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderwerp

Thema Week van de Lentekriebels 2022: Je lijf is van jou

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2022 is “Je lijf is van jou”.

Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is, en leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes goed kunnen bewaken. Dat maakt hen weerbaar voor nu, maar helpt hen ook bij de ontwikkeling van later.

De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al in de babytijd en gaat door totdat ze volwassen zijn. In de kleutertijd ontdekken kinderen hun eigen lichaam en verschillen tussen jongens en meisjes. Ze experimenteren en spelen soms seksuele spelletjes (“doktertje” spelen). Vanaf 7 jaar kennen kinderen de sociale regels steeds beter. Ze zijn soms verliefd en een enkel kind heeft ‘verkering’. Tussen het 10e en 12e jaar komen de kinderen in de puberteit en vinden er al behoorlijk wat lichamelijke veranderingen plaats. Sommige kinderen zijn erg geïnteresseerd in alles wat met seks te maken heeft.

Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling van jongeren past, en dat ze niets doen dat schadelijk is voor henzelf of de ander. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is sprake van seksuele grensoverschrijding.

Er is een meisje dat steeds aan mij zit, maar ik wil dit eigenlijk niet, wat kan ik doen?

Didactische tips en lessuggesties

  • Behandel dit onderwerp bij voorkeur binnen een breder lespakket over relaties en seksualiteit. Gebruik hiervoor een erkende lesmethode.
  • In de lesmethode Kriebels in je buik zit het thema wensen en grenzen, maar ook seksuele grensoverschrijding en consent komt in de lessen in de bovenbouw terug. Ook in de lessen van VeiligWijs en Wonderlijk gemaakt komen deze thema’s aan de orde.
  • Gaan de leerlingen niet naar school? Er zijn ook Lentekriebels-thuislessen gemaakt die leerlingen zelf, eventueel met hulp van ouders, kunnen doen.

Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem biedt opvoeders handvatten om adequaat seksueel gedrag te beoordelen, te bespreken en gepast te reageren. Om in te schatten of seksueel gedrag al dan niet grensoverschrijdend is, kun je onderstaande spelregels van het Vlaggensysteem gebruiken:

  1. Wederzijdse toestemming. Een belangrijk criterium bij het interpreteren van seksueel gedrag is: wil de jongere het zelf? Wil de ander het ook? Vinden beide jongeren het prettig?
  2. Vrijwilligheid. Kiest de jongere er zelf voor? Durft hij of zij nee te zeggen?
  3. Gelijkwaardigheid. Zijn beide partijen even oud, sterk, slim en populair? Of is er sprake van een machtsverschil?
  4. Ontwikkelingsadequaat. Past het seksuele gedrag bij de ontwikkelingsleeftijd van de jongere?
  5. Contextadequaat. Is het seksuele gedrag van de jongere gepast? Stoort of choqueert het anderen in de omgeving niet?
  6. Zelfrespect. Heeft de jongere zicht op de gevolgen van zijn of haar gedrag? Neemt de jongere geen risico’s die schadelijke gevolgen kunnen hebben?

Movisie verzorgt verschillende trainingen rondom het werken met het Vlaggensysteem. Kijk op de website voor meer informatie.

Je kunt het Vlaggensysteem ook spelenderwijs gebruiken met kinderen. Gebruik hiervoor het Vlaggensysteem op een bordje: https://www.lets-tas.nl/

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag