Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderwerp

Organiseren van de Week van de Lentekriebels

Dit is je startpunt om de Week van de Lentekriebels te organiseren. Doe inspiratie op voor invulling van de lessen!

Het is de leukste week van het jaar! Fijn dat deze week er is, dat geeft echt handvatten. En echt alles komt aan bod in het lespakket Kriebels in je buik
Frederique van Laan | leerkracht groep 6

Seksuele vorming breed

Hoewel we dit jaar speciaal willen stimuleren om aandacht te besteden aan seksuele en genderidentiteit, is het natuurlijk belangrijk om àlle thema’s binnen seksuele vorming te behandelen. Erkende lesmethodes waarin alle relevante thema’s in een doorlopende leerlijn aan bod komen, zijn de digitale lesmethode Kriebels in je buik (voorheen lespakket Relaties & Seksualiteit), Veiligwijs en Kriebels in je buik speciaal onderwijs. De lespakketten Kriebels is je buik en Kriebels in je buik SO zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als ’theoretisch goed onderbouwd’, Veiligwijs is ‘goed beschreven‘. Voor Kriebels in je buik is er een leerlijn gemaakt. Hierin staat welke lessen je minimaal moet geven per groep, en welke daarnaast wenselijk zijn.

Meer over de lesmethode Kriebels in je buik

Leuke ideeën voor invulling van de lessen

Behalve de lessen uit de lesmethode kun je nog meer doen om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. De suggesties hieronder gaan over seksuele vorming. Voor meer themagerichte lesideeën over seksuele en genderdiversiteit kun je hier klikken. 

Ouders interviewen

Geef kinderen de opdracht om één van hun ouders te interviewen. Een paar voorbeeldvragen: ‘Hoe is mijn geboorte gegaan? Was ik te vroeg of te laat?’ of ‘Hoe vond jij het vroeger om in de puberteit te komen? Hoe was je eerste verliefdheid?’

Zang of danswedstrijd

Organiseer een zang-/danswestrijd bij het Lentekriebelslied. Je kunt kinderen ook filmpjes van zichzelf laten maken.

Challenge

Geef de kinderen elke dag een kleine opdracht, bv. betekenis van seksuele en genderidentiteit opzoeken, filmpje kijken, nadenken over een casus, nieuwsbericht over thema opzoeken, etc. Je kunt er ook punten aan koppelen en er een wedstrijd van maken.

Nieuwsbegrip

In 2018 is een Nieuwsbegrip over de Week van de Lentekriebels gemaakt voor de midden- en bovenbouw. Deze opdrachten zijn nu nog steeds relevant en te gebruiken.

Niveau A: voor groep 5/6 en praktijkonderwijs:
Tekst
Opdrachten

Niveau B: voor groep 7/8:
Tekst
Opdrachten

Handleiding voor leerkrachten:
Handleiding niveau A
Handleiding niveau B

Pubergids

Wijs leerlingen van groep 7 en 8 op Pubergids.nl.

Kahoot Quiz

Speel aan het eind van de Week met groep 7 en 8 de Kriebels in je buik Kahoot quiz, met daarin de belangrijkste informatie voor pubers. Door het toelichten van de goede en foute antwoorden geef je meteen nog even een opfrisvoorlichting.

Boekenlijst

We hebben leuke boeken op een rij gezet om in de klas te lezen of ouders aan te raden:

Boekenlijst groep 1 & 2
Boekenlijst groep 3 & 4
Boekenlijst groep 5 & 6
Boekenlijst groep 7 & 8

Materialen en downloads

Hier staan alle materialen en downloads die je kunt gebruiken voor de invulling van de Week van de Lentekriebels. Voor de aankleding van de klas en school zijn er hartjesslingers, posters, en ballonnen van de Week van de Lentekriebels. Ook hebben we een aantal leuke gadgets. Meld je aan voor de Week van de Lentekriebels en ontvang 10% korting op gadgets! (je ontvangt een kortingscode). We hebben ook voorbeeldbrieven voor ouders, en suggesties voor lesmaterialen die je kunt gebruiken.

Kijk hier welke materialen en activiteiten Gezonde School heeft geselecteerd voor lessen over relaties en seksualiteit in het basisonderwijs.

Draaiboek Week van de Lentekriebels

In het Draaiboek Lentekriebels staan ook allerlei activiteiten om te organiseren, zoals een gedichtenwedstrijd met elfjes over de liefde, bezoek aan de kinderboerderij, vriendschapsbandjes maken, voorleesmiddag over het thema, fotoreportages maken over de liefde of de puberteit of puberkwartetspel. Er staat ook een voorbeeldprogramma in. Het draaiboek biedt je alle handvatten om de Week te organiseren.

Stimuleringsaanbod Gezonde School

Wist je dat scholen met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit maximaal 5000 euro vergoed kunnen krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit? Het bedrag kan worden gebruikt voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies, taakuren van een eigen medewerker en/of extra ondersteuning tijdens de Week van de Lentekriebels.

Een ‘kijkje’ in een les

Op de Prof. Kohnstammschool geeft gastdocente en ‘ervaringsdeskundige’ Florien Cramwinckel van het COC een gastles over LHBT. Florien is zelf biseksueel.

Wij organiseren altijd een complimentendag. Dan krijgt ieder kind een persoonlijk boekje waarin andere kinderen een compliment in schrijven over wat ze leuk of mooi aan de ander vinden. Aan het einde van de dag delen we de boekjes uit. De kinderen vinden het echt een kadootje
Leerkracht groep 7

Seksualiteit bespreekbaar maken, lastig of leuk?

Iedere leerkracht kan in principe lesgeven over relaties en seksualiteit. Het is een kwestie van gewoon doen. En het is leuk!

Misschien bent je bang voor de reacties van de leerlingen. Wees gerust: de meeste leerlingen reageren heel positief. Wie vindt het nu niet leuk om te horen over verliefdheid en seks?

Ben je toch wat onzeker en wil je je goed voorbereiden op de les? Hier staat nuttige informatie:

Creëer draagvlak bij collega’s

Enthousiast geworden over de Week? Dan nu nog collega’s meekrijgen. Draagvlak binnen het docententeam is wel belangrijk. Daarbij is het ook van belang om als team en directie een duidelijke visie en beleid te ontwikkelen: waarom besteedt onze school aandacht aan relationele en seksuele vorming? Zodat ook naar ouders één lijn wordt uitgedragen waarom het onderwerp op school besproken wordt en wat de achterliggende gedachte daarbij is.

Zorg daarnaast dat iedereen bekend is met het gebruikte lesmateriaal. Je kunt voorstellen een training te volgen. Je kunt een training vragen van de GGD of gebruik maken van het landelijke aanbod. Voor het speciaal onderwijs is er ook een trainingsaanbod beschikbaar. Voor ondersteuning kun je ook contact opnemen met de GGD, kijk voor de contactpersonen in dit overzicht van de GGD’en (PDF). Een aantal scholen zijn ambassadeur en kunnen ook advies geven.

Betrek en informeer ouders

In het draaiboek vindt u ook suggesties hoe je ouders betrekt, zoals het organiseren van een ouderavond. Het is belangrijk om ouders al voor de Week goed te informeren over de noodzaak van het thema en de inhoud van de lessen. Als ouders niet worden meegenomen of goed worden geïnformeerd kan de school stuiten op weerstand. Gebruik de volgende hulpmiddelen.

Suggesties voor een feestelijke opening

  • Dans op het officiële lentekriebelslied! Bekijk de clip, leer de move of doe de karaoke vorm.
  • Organiseer een theater- of poppenkastvoorstelling.
  • Richt in de centrale ruimte of op de gang een themahoek in. Sommige openbare bibliotheken zorgen in de Week van de Lentekriebels voor een boekenhoek/boekentafel. Of richt zelf een boekenhoek op school in.

Bekijk hier foto’s en filmpjes van andere scholen.

Vragen?

Mail dan naar lentekriebels@seksuelevorming.nl.

Seksuele vorming op het basisonderwijs

Weer weten over het geven van seksuele vorming op het basisonderwijs?

Basisonderwijs