Zoeken

Signaleren van problemen bij studenten op het MBO

Aandacht voor seksualiteit op school betekent ook: zorgwekkend of risicovol seksueel gedrag tijdig kunnen signaleren. Op welke signalen moet je letten en wat kan je doen?

Een student kan symptomen hebben waar seksueel riskant of ongezond gedrag aan ten grondslag ligt.

Op het gebied van seksualiteit en relaties kunnen verschillende problemen spelen:

  • liefdesverdriet of jaloezie;
  • onbedoelde zwangerschap, abortus;
  • soa’s;
  • seksueel misbruik;
  • naaktfoto’s zijn zonder toestemming doorgestuurd;
  • verwarring over de seksuele oriëntatie of genderidentiteit, niet durven uitkomen voor de eigen gevoelens of genderidentiteit, discriminatie of pesten;
  • loverboy-problematiek;
  • fysieke seksuele problemen, zoals pijn bij het vrijen of problemen met klaarkomen.

Op welke signalen moet je letten?

Problemen met seksualiteit en relaties zijn niet altijd zichtbaar op school. Riskant gedrag vindt vaak verborgen plaats of speelt zich alleen in de privésfeer af. Bovendien uiten studenten problemen of klachten op het gebied van seksualiteit en relaties niet snel of makkelijk.

Op welke signalen moet je letten?

Psychosociale signalen als een laag zelfbeeld, angstige of depressieve gevoelens, isoleren, agressie of juist een verregaande meegaandheid, (seksueel) uitdagend en opstandig gedrag of slaapproblemen.

Schoolverzuim of spijbelen

Bijvoorbeeld vanwege onbedoelde zwangerschap, geweld of dwang in relaties, loverboy-problematiek, abortus, et cetera.

Lichamelijke signalen

Zoals aanhoudende buik- of hoofdpijn, aanhoudende vermoeidheid, jeuk aan de geslachtsdelen, een schrikreactie bij aanraken, een negatief lichaamsbeeld of een snel toenemend over- of ondergewicht.

Overige signalen

Bijvoorbeeld opeens met dure kleren of luxe artikelen lopen, plotseling veel geld hebben of opscheppen over een nieuwe oudere vriend.

Tips hoe om te gaan met signalen van problemen

Laat zien dat studenten bij je terecht kunnen

Geef duidelijk aan dat studenten altijd bij je terecht kunnen als zij vragen of problemen hebben, na de les of per mail.

Stel studenten op de hoogte van een vertrouwenspersoon

Introduceer, indien mogelijk, de vertrouwenspersoon in de klas en laat deze toelichten waarvoor studenten bij hem of haar terecht kunnen en hoe.

Weet hoe je moet handelen in geval van signalering

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de signalerings-, hulp- en verwijsstructuur binnen jouw school en hulp- en adviesmogelijkheden daarbuiten. Je kunt studenten met vragen bijvoorbeeld verwijzen naar sense.info. Hier kunnen studenten ook informatie vinden over soa-centra en sense-spreekuren in de buurt.

Begin een persoonlijk gesprek met de student

Als je problemen signaleert of vermoedens hebt, breng dit dan ter sprake in een persoonlijk gesprek. Beloof geen geheimhouding, maar wel discretie en zorgvuldigheid bij het vervolgtraject.

Wees je bewust van je rol als docent

Erkenning van het probleem of het tonen van medeleven is soms al voldoende. Het verwijzen naar meer informatie of een hulverleningsinstantie kan een volgende stap zijn. Meer kan en hoef je als docent vaak niet te doen.

Neem kennis van de meldcode huiselijk geweld en aangifteplicht seksueel misbruik

Stel jezelf op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en de meldplicht en aangifteplicht seksueel misbruik in het onderwijs.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.