Zoeken

Goede voorbeelden van seksuele voorlichting op het MBO

Seksuele voorlichting is voor veel MBO docenten geen routineklus. Voor inspiratie om uw lessen beter te laten aansluiten op de behoeften van uw leerlingen, zetten we een aantal goede voorbeelden op een rij.  Leer van andere MBO scholen hoe zij omgaan met seksuele vorming.

Liefdeslessen voor en door studenten

Op de afdeling Zorg en Welzijn van Aventus in Apeldoorn wordt ieder jaar een speciaal project georganiseerd rondom relaties en seksualiteit. In dit project worden studenten uit leerjaar 3 door middel van liefdeslessen opgeleid om zelf voorlichting te geven aan eerstejaars studenten. Dit wordt ook wel ‘peereducatie’ genoemd. Het project wordt afgesloten met de Dag van de liefde.

Studiepunten door geven van liefdeslessen

Het project draait inmiddels voor het 5de jaar. Aventus is destijds benaderd door GGD Noord- en Oost-Gelderland voor het project om Sense te promoten bij de studenten. 5 jaar geleden werd gestart met de opleiding Pedagogisch Werk. Voor de opleiding moesten studenten als verplicht examenonderdeel scholing geven. Met behulp van het peereducatie-project konden studenten dit binnen de school afronden. Inmiddels wordt het project ook binnen andere opleidingen van de afdeling Zorg en Welzijn uitgevoerd.

Binnen het vak Loopbaan en Burgerschap hebben de studenten een inspanningsverplichting. Door voorlichting te geven tijdens de Dag van de liefde kunnen de studenten hun punten behalen.”
Tips om de methode ook toe te passen

Zorg dat er tijdens de Dag van de liefde bij iedere groep een begeleidende docent aanwezig is. Zij hebben geen actieve rol in de voorlichting en moeten zoveel mogelijk onzichtbaar zijn, maar zijn erbij voor het waarborgen van de veiligheid en het signaleren van problemen.

Zorg voor een goede planning

Begin op tijd met het organiseren van het project. Wij maken tijdens de Dag van de liefde gebruik van sprekers en een theater, die moeten ruim van tevoren geboekt worden. Ook moeten er voldoende lokalen beschikbaar zijn. In het jaar voorafgaand aan het project heb ik meerdere afspraken met de GGD om het project te bespreken.

Zoek contactpersonen bij de GGD

Zorg dat er op een school bij voorkeur twee contactpersonen zijn voor de GGD. Dit zorgt ervoor dat het project continu door kan gaan

Aan de slag met de Gezonde School

Een Gezonde School betekent dat je per gezondheidsthema aandacht besteedt aan beleid, educatie, signalering en omgeving. Lees hoe het Astrum College dit heeft aangepakt bij relaties en seksualiteit.

Het Astrum College (onderdeel van ROC A12) is de eerste mbo-instelling die het vignet Gezonde School, themacertificaat relaties en seksualiteit heeft behaald. Dat betekent dat het Astrum College aandacht besteedt aan 4 pijlers van de Gezonde School: beleid, educatie, signalering en omgeving.

Seksualiteit behandeld binnen vak Loopbaan en Burgerschap

Het thema wordt voornamelijk behandeld binnen het vak Loopbaan en Burgerschap. Hierdoor worden alle studenten bereikt.

Word ook een Gezonde School
Hoe worden docenten opgeleid voor de Gezonde School?

Alle docenten Burgerschap hebben van de GGD een training gekregen in het lesgeven over relaties en seksualiteit. In de week rondom Paarse vrijdag geven de docenten lessen over seksuele diversiteit met behulp van het lespakket Lang Leve de Liefde mbo.

Flitsbezoeken van de GGD

Later in het jaar komt de GGD langs om flitsbezoeken te geven. Tijdens een flitsbezoek krijgen de studenten les over een bepaald thema. Ieder jaar wordt een ander thema gekozen. Vorig jaar gingen de voorlichtingen over SOA, volgend jaar mogelijk over anticonceptie.

Een jaarlijks health event

Ten slotte is er ook ieder jaar een health event. Tijdens dit health event worden ook workshops gegeven over relaties en seksualiteit.

Lang Leve de Liefde op het het MBO College Entree van mboRijnland

Het MBO College Entree van mbo Rijnland besteedt veel aandacht aan het onderwerp diversiteit als onderdeel van Burgerschap. Hiervoor gebruiken ze de lesmethode Lang Leve de Liefde. Bekijk hoe zij lesgeven over relaties en seksualiteit.

Ook aan de slag met Lang Leve de Liefde

Lang Leve de Liefde is een lespakket voor docenten in de onder- en bovenbouw op het gebied van seksualiteit en relaties.

Doe ook mee met de Week van de Liefde>

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.