Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Het belang van seksuele en relationele vorming op de Pabo

Er zijn verschillende redenen om op de Pabo aandacht te besteden aan seksualiteit bij jonge kinderen. Kinderen maken al op jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling door, ze hebben veel vragen en vertonen soms seksueel getint gedrag. Met aandacht voor deze onderwerpen zijn aankomende leraren beter voorbereid op de onderwijspraktijk.

Het belang van lessen seksuele vorming

Seksuele vorming is geen verplicht vak op de Pabo. Toch is het belangrijk dat aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Leraren krijgen te maken met vragen van kinderen over seksualiteit en relaties. Door hier op de Pabo les over te geven, zijn aankomend leraren beter voorbereid op de onderwijspraktijk.

Lesgeven over seksualiteit en zorg dragen voor een veilige school is verplicht op de basisschool​

Sinds 1 december 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit aan de kerndoelen toegevoegd en daarmee verplichte onderwerpen op de basisschool. Dit betekent dat een leraar een respectvolle omgang stimuleert. De leraar houdt rekening met verschillende opvattingen, waarden en normen over seksualiteit en seksuele diversiteit. Daarnaast zijn basisscholen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Het thema seksualiteit maakt deel uit van de sociale veiligheid op een school.

Studenten zijn beter toegerust

Wanneer studenten op de pabo handvatten krijgen om les te geven over seksualiteit en relaties en leren praten over seksualiteit met jonge kinderen, zullen ze beter toegerust zijn voor de onderwijspraktijk. Veel basisscholen werken met een lespakket of doen bijvoorbeeld mee aan de projectweek ‘Week van de Lentekriebels’. Het is fijn als studenten hier op zijn voorbereid.

Leraren in het basisonderwijs krijgen te maken met vragen over seksualiteit​

Kinderen zijn nieuwsgierig, ook naar relaties en seksualiteit. Aankomende leraren kunnen straks in hun werk allerlei vragen over relaties en seksualiteit verwachten. Het is belangrijk dat ze leren hoe ze hier adequaat op kunnen reageren.

Leraren in het basisonderwijs krijgen in de klas te maken met seksueel gedrag van kinderen

Is het normaal als kinderen ‘doktertje’ met elkaar spelen? Om adequaat op dit soort situaties te kunnen reageren, moet een aankomend leraar weten welk gedrag bij welke leeftijd past en welk gedrag wel of niet acceptabel is op school. Een leraar moet weten wat te doen bij seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Seksuele vorming is geen verplicht vak op de pabo. We moeten ervoor waken dat het in het curriculum blijft. Onze studenten vinden het een van de beste modules. Gelukkig weet de curriculumcommissie dat ook.
Gert Talens, Saxion Hogescholen Deventer