Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Goede voorbeelden van seksuele vorming op de Pabo

De seksuele ontwikkeling van jonge kinderen en seksuele vorming kan in verschillende vakken worden ingebed. Hieronder een aantal voorbeelden van hoe verschillende pabo’s het aanpakken.

Seksuele vorming op Iselinge Hogeschool Doetinchem

Iselinge Hogeschool organiseerde het afgelopen jaar in samenwerking met de GGD de ‘Dag van de Liefde’. Op deze feestelijke dag werd er een voorstelling gegeven, rozen uitgedeeld en was er een stand van de GGD.

Project Juf/meester, doet u ook aan seks?

De Dag van de Liefde is een afsluiting van het bredere project ‘Juf/meester, doet u ook aan seks?’, waarbij tweedejaars pabostudenten meer leren over relationele en seksuele vorming op de basisschool.

Trainingen en methoden voor seksuele vorming

Tijdens het project zijn er verschillende trainingen en lessen gegeven. Eerst is er gestart met een training voor de docenten zelf over het Vlaggensysteem. Dit is een methode om seksueel gedrag bij kinderen te kunnen duiden.

Later gaven de docenten de eigen studenten les. Met behulp van leskisten van de GGD, het Lespakket ‘Relaties en seksualiteit’ en het draaiboek ‘Kriebels op school’ kregen de studenten de mogelijkheid om de vaardigheden te oefenen door voor elkaar workshops en lessen te organiseren. Studenten waren enthousiast en toonden veel inzet.

Seksuele vorming op Hogeschool Marnix Academie Utrecht

Op de Hogeschool Marnix Academie krijgen alle studenten in het tweede jaar het vak gezondheidskunde. Een van de zeven lessen gaat over seksualiteit en relaties. De les ervoor is al een voorbereiding erop, die gaat over sociale en emotionele ontwikkeling. In de les erna komt het ook weer terug, want die gaat over kindermishandeling.

Seksuele voorlichting in verschillende vakken

Daarnaast komt het onderwerp bij andere vakken aan bod. In het eerste en tweede jaar bij het vak leerkracht, daar gaat het over integriteit en wat voor soort leraar je wil zijn. Bij de verplichte minor natuur, milieu en techniek leren tweedejaars over hoe je lijf in elkaar zit, en daar komt seksualiteit natuurlijk ook om de hoek kijken. In het tweede jaar zitten ook twee keuze-trainingslijnen, een over relaties en seksualiteit en een over (pre-)pubers.

Seksuele vorming op de Pabo Almere

De Pabo Almere heeft seksuele vorming ingebed in het vakgebied “mens en wereld”. Hieronder vallen geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek. Ze zoeken altijd naar overkoepelende didactische thema’s voor het hele vakgebied. Maar bij seksuele en relationele vorming werkt dat niet, want dat is lastig te combineren met aardrijkskunde en geschiedenis.

Daarom staat seksuele en relationele vorming helemaal op zichzelf, met drie aparte lessen over het onderwerp. Er is geen toets en er zijn geen studiepunten aan gekoppeld.

Seksuele vorming op HAN pabo Groenewoud Nijmegen

Binnen het leergebied “oriëntatie op jezelf en de wereld” geven we drie vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek. Daarbinnen valt het vak “educaties”. Dat zijn twee lessen over maatschappelijke vraagstukken als sociale media en overgewicht. En seksualiteit dus. De eerste les is algemeen, de tweede les gaat over seksuele en relationele vorming als concreet voorbeeld. Ik heb hier ruimte voor gemaakt binnen de lessenserie, maar dat betekent wel dat ik minder aandacht aan bijvoorbeeld duurzaamheid kan besteden. De studenten krijgen er geen studiepunten voor, maar er is wel een participatieplicht.

Seksuele vorming op Saxion Hogescholen Deventer

Het vak relationele en seksuele vorming is bij ons een keuzevak tijdens de tweede fase van de opleiding (het tweede en derde jaar). Het vak bestaat uit zeven colleges van 90 minuten en een tentamen. De studenten krijgen er drie studiepunten voor. Van de 80 tweedejaarsstudenten hebben dit jaar 61 studenten het vak gekozen.

Seksuele vorming op InHolland Alkmaar

In het vierde jaar krijgen studenten het vak “gezond gedrag”. Dat bestaat uit twee trainingen van ieder 90 minuten, waarvan een over seksuele voorlichting en seksuele ontwikkeling gaat. Daarnaast komt seksuele en relationele vorming ook aan bod tijdens andere vakken. Bijvoorbeeld in het eerste jaar bij het vak ontwikkelingspsychologie, in het tweede jaar bij leerpsychologie, in het derde jaar bij zorgsysteem en adaptief onderwijs en in het vierde jaar bij een training oudergesprekken.

Ook interessant