Zoeken

Goede voorbeelden van seksuele vorming op de Pabo

Seksuele voorlichting en vorming aan jonge kinderen en pabo-studenten kun je op verschillende manieren vormgeven. Hieronder een aantal goede voorbeelden van verschillende pabo’s.

1. Iselinge Hogeschool Doetinchem: docententrainingen, studentenworkshops en een feest

Deze pabo nam deel aan het project ‘Juf/meester, doet u ook aan seks?’, een module waarbij tweedejaars pabostudenten leren over relationele en seksuele vorming op de basisschool. Docenten werd hierbij het Vlaggensysteem uitgelegd, een methode om seksueel gedrag bij kinderen te duiden. Later gaven de docenten les met behulp van leskisten van de GGD, het Lespakket ‘Relaties en seksualiteit’ en het draaiboek ‘Kriebels op school’. Hiermee organiseerden studenten voor elkaar workshops en lessen om zo hun vaardigheden te oefenen. Studenten waren enthousiast en toonden veel inzet. Ten slotte organiseerde de Hogeschool samen met de GGD de ‘Dag van de Liefde’. Op deze feestelijke dag werd een voorstelling gegeven, werden rozen uitgedeeld en was er een stand van de GGD.

Ga ook aan de slag met de materialen:

2. Hogeschool Marnix Academie Utrecht: verplichte vakken en keuzetrajecten

Op de Hogeschool Marnix Academie komt seksuele vorming op allerlei manieren terug in het lesaanbod. Studenten uit jaar 1 en 2 krijgen in het vak ‘Leerkracht’ stof over integriteit en zelfbeschouwing als leraar. Tweedejaarsstudenten volgen daarnaast verplicht het vak gezondheidskunde, waarin achtereenvolgens sociale emotionele ontwikkeling, seksualiteit en relaties en kindermishandeling de revue passeren. Daarbij volgen ze verplicht de minor ‘Natuur, Milieu en Techniek’, waarin menselijke anatomie en dus seksualiteit terugkomt.

Ten slotte zijn er voor tweedejaarsstudenten ook  twee keuze-trainingslijnen waarin seksualiteit is verwerkt: één over relaties en seksualiteit en één over (pre-)pubers.

3. Saxion Hogescholen Deventer: zeven colleges

Bij Saxion Hogescholen Deventer kunnen tweede- en derdejaarsstudenten een keuzevak doen over seksualiteit dat uit zeven colleges van 90 minuten bestaat. Aan het eind is er een tentamen. De studenten krijgen er drie studiepunten voor. Het vak is in trek bij de studenten.

4. InHolland Alkmaar: seksuele vorming door leerjaren heen

Bij InHolland Alkmaar krijgen studenten in allerlei jaren les over seksualiteit: in het eerste jaar bij het vak ontwikkelingspsychologie, in het tweede jaar bij leerpsychologie, in het derde jaar bij zorgsysteem en adaptief onderwijs en in het vierde jaar bij een training oudergesprekken. Bovendien krijgen studenten in dat jaar het vak ‘Gezond gedrag’. Dat bestaat uit twee trainingen van ieder 90 minuten, waarvan één over seksuele voorlichting en seksuele ontwikkeling gaat.

Seksuele vorming op HAN pabo Groenewoud Nijmegen

Binnen het leergebied “oriëntatie op jezelf en de wereld” geven we drie vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek. Daarbinnen valt het vak “educaties”. Dat zijn twee lessen over maatschappelijke vraagstukken als sociale media en overgewicht. En seksualiteit dus. De eerste les is algemeen, de tweede les gaat over seksuele en relationele vorming als concreet voorbeeld. Ik heb hier ruimte voor gemaakt binnen de lessenserie, maar dat betekent wel dat ik minder aandacht aan bijvoorbeeld duurzaamheid kan besteden. De studenten krijgen er geen studiepunten voor, maar er is wel een participatieplicht.

Seksuele vorming op Saxion Hogescholen Deventer

Het vak relationele en seksuele vorming is bij ons een keuzevak tijdens de tweede fase van de opleiding (het tweede en derde jaar). Het vak bestaat uit zeven colleges van 90 minuten en een tentamen. De studenten krijgen er drie studiepunten voor. Van de 80 tweedejaarsstudenten hebben dit jaar 61 studenten het vak gekozen.

Seksuele vorming op InHolland Alkmaar

In het vierde jaar krijgen studenten het vak “gezond gedrag”. Dat bestaat uit twee trainingen van ieder 90 minuten, waarvan een over seksuele voorlichting en seksuele ontwikkeling gaat. Daarnaast komt seksuele en relationele vorming ook aan bod tijdens andere vakken. Bijvoorbeeld in het eerste jaar bij het vak ontwikkelingspsychologie, in het tweede jaar bij leerpsychologie, in het derde jaar bij zorgsysteem en adaptief onderwijs en in het vierde jaar bij een training oudergesprekken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.