Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Tips voor lesgeven op de PABO

Als je studenten wilt voorbereiden op het geven van lessen over relaties en seksualiteit zijn er verschillende tips.

Ken jezelf

Seksualiteit is een persoonlijk en intiem thema. Het is daarom goed om stil te staan bij jouw eigen opvattingen over relaties en seksualiteit, de aanpak van seksuele vorming en jouw rol als docent. Heb je  vooral aandacht voor cognitieve- of eerder voor sociaal-emotionele aspecten? Of richt jij je op beide aspecten?

Ken uw klas

In een klas tref je een diversiteit aan studenten. Studenten kunnen verschillen in sekse, leeftijd, werkervaring, ervaringen op het gebied van seksualiteit, in seksuele oriëntatie en in culturele achtergrond. Het is goed om hier aandacht voor te hebben, ook omdat studenten hier later in hun werk mee te maken (kunnen) krijgen.

Positieve benadering

Leg de nadruk op het perspectief van jonge kinderen. Benader seksualiteit positief en in de context van relaties, leg niet teveel nadruk op de problematische aspecten. Benadruk dat ook jonge kinderen recht hebben op een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling en dat het onderwijs hierin een rol heeft.

Kies lesmateriaal

De keuze voor lesmateriaal en werkvormen zal mede afhankelijk zijn van de beschikbare tijd en de ruimte voor het thema binnen het curriculum. Het kan handig zijn om lesmateriaal te kiezen dat aansluit bij de SBL-competenties. Een voorbeeld hiervan is het lespakket ‘Juf, doet u ook aan seks?’

Veilige sfeer creëren

Gezien de thematiek is het belangrijk om in de klas met studenten een veilige sfeer te creëren. Zorg dat je jouw studenten niet overvalt met het onderwerp, maar geef duidelijk aan wat ze kunnen verwachten. En wat jij van hen verwacht. Maak duidelijk werkafspraken zoals: alles blijft tussen ons, verschillen worden gerespecteerd, elkaar uit laten spreken, we lachen elkaar niet uit.

Draagvlak creëren en inbedding in de vakken

Als er binnen de opleiding draagvlak is voor het thema of als het thema is opgenomen in het curriculum, sta je als docent sterker. Sommige pabo’s kiezen ervoor om van seksuele en relationele vorming of seksualiteit en jonge kinderen een apart vak te maken. Andere scholen verdelen het onderwerp over bestaande vakken. De indeling in vakgebieden is per pabo verschillend. Seksuele en relationele vorming en aandacht voor seksualiteit kan een plaats krijgen in vakgebieden als: natuur en techniek, gezondheidskunde, pedagogiek, levensbeschouwing, didactiek etc. Door aandacht te geven aan dit thema kan ook aansluiting gezocht met de SBL-competenties waaraan aankomende docenten moeten voldoen.

Omgaan met weerstand

Sommige studenten zullen weinig met het thema ‘relaties en seksualiteit’ hebben of vinden dat het niet op school behandeld hoeft te worden. Persoonlijke ervaringen, verschillen in normen en waarden, gevoelens van verlegenheid of schaamte kunnen hierbij een rol spelen. Het is van belang hier oog en oor voor te hebben en parallellen te leggen met de praktijk van het basisonderwijs.

Leg uit waarom dit vak wordt gegeven

Verwijs hierbij naar de verplichte kerndoelen van het basisonderwijs.

“Als kinderen seksuele vorming krijgen, beginnen ze eerder aan seks.”

Sommige leerkrachten of ouders zijn bang dat kinderen door lessen seksuele vorming eerder seksueel actief worden. Het blijkt echter dat deze jongeren pas later aan seks beginnen en als ze hier zelf aan toe zijn. Ook zijn de jongeren beter voorbereid. Door erover te praten raken ze vertrouwd met het onderwerp, ontwikkelen ze een taal over seksualiteit en leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

“Maar seksualiteit speelt toch nog helemaal niet bij jonge kinderen?”

Seksualiteit is steeds nadrukkelijker aanwezig in de maatschappij. Kinderen worden er al op jonge leeftijd mee geconfronteerd: op televisie, door reclame op straat, via hun mobiele telefoon en op internet. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling van een kind is het belangrijk om niet alleen voorlichting te geven over voortplanting en de puberteit, maar ook te praten over gevoelens, seksueel getinte beelden, relaties en seksualiteit.

Geef aan dat dit soort discussies later ook met ouders, of collega’s kunnen plaatsvinden. Laat de studenten zelf argumenten verzinnen waarom het juist wel van belang kan zijn om seksualiteit bij jonge kinderen bespreekbaar te maken.

Ook interessant