Zoeken

Tips voor lesgeven op de PABO

Wil je jouw studenten voorbereiden op het geven van lessen over relaties en seksualiteit? Verstandige keuze! Wij geven hieronder tips voor goede seksuele vorming.

1. Ken jezelf

Seksualiteit is heel persoonlijk en intiem. Het is daarom goed om stil te staan bij wat jouw meningen zijn over relaties en seksualiteit, van de aanpak van seksuele vorming en jouw rol als docent. Heb je vooral aandacht voor cognitieve of eerder voor sociaal-emotionele aspecten? Of richt jij je op allebei?

Meer leren over jezelf? Bekijk de trainingen>

2. Ken jouw klas

In een klas zitten allerlei studenten verschillend in gender, leeftijd, werkervaring, ervaringen op het gebied van seksualiteit, in seksuele oriëntatie en in culturele achtergrond. Verlies dit niet uit het oog, ook omdat studenten er later in hun werk mee te maken (kunnen) krijgen.

Lees meer over culturele diversiteit>

3. Creëer een veilige sfeer

Seksualiteit en relaties zijn belangrijke, gevoelige onderwerpen. Zorg daarom voor een veilige sfeer in de klas. Geef duidelijk aan voor een les seksuele vorming wat jouw studenten te wachten staat en wat jij van hen verwacht. Stel ook duidelijke regels op, zoals: 

  • alles blijft tussen ons
  • we respecteren verschillen
  • we laten elkaar uitspreken;
  • we lachen elkaar niet uit.

Deze regels kunnen zij op hun beurt natuurlijk met hun uiteindelijke leerlingen delen.

4. Kies het juiste lesmateriaal

Met het juiste lesmateriaal sta je sterker als docent. Ga na of jouw pabo draagvlak biedt voor seksuele vorming, bijvoorbeeld doordat het in het curriculum zit. Sommige pabo’s hebben seksualiteit van jonge kinderen ook als apart vak. Andere scholen verdelen het onderwerp over bestaande vakken of vakgebieden, waaronder natuur en techniek, gezondheidskunde, pedagogiek, levensbeschouwing, didactiek en dergelijke.

Door aandacht te geven aan seksuele vorming kan bovendien aansluiting worden gezocht met SBL-competenties waar docenten aan moeten voldoen. Je kunt voor deze vakken kiezen om te werken met losse lesbrieven, een (erkende) methode of zelf met verschillende materialen aanbod samenstellen.

Bekijk alle lesmaterialen voor pabo>

5. Benadruk het positieve

Benader seksualiteit positief en in de context van relaties. Leg niet teveel nadruk op lastige  aspecten. Leg duidelijk uit dat ook jonge kinderen recht hebben op een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling en dat hun lessen er een belangrijke rol in spelen.

Omgaan met weerstand

Elke student is anders. Sommige studenten zijn geïnteresseerd, anderen zullen weinig met het thema ‘relaties en seksualiteit’ hebben of vinden dat het geen plaats heeft in hun opleiding. Twee veelvoorkomende tegenwerpingen zijn:

“Als kinderen seksuele vorming krijgen, beginnen ze eerder aan seks.”

Sommige leerkrachten of ouders zijn bang dat kinderen door lessen seksuele vorming eerder seksueel actief worden. Het blijkt echter dat deze jongeren pas later aan seks beginnen en als ze hier zelf aan toe zijn. Ook zijn de jongeren beter voorbereid. Door erover te praten raken ze vertrouwd met het onderwerp, ontwikkelen ze een taal over seksualiteit en leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

“Maar seksualiteit speelt toch nog helemaal niet bij jonge kinderen?”

Naast dat het zich al bij peuters ontwikkelt, is seksualiteit via allerlei media en technologie (televisie, internet, straatreclame, social media) steeds nadrukkelijker aanwezig in de maatschappij. Daarom is het belangrijk om met kinderen te praten over seksualiteit, juist in deze tijd. Laat het dan niet alleen voortplanting en de puberteit gaan, maar ook over gevoelens, seksueel getinte beelden, relaties en seksualiteit.

Tips voor het omgaan met weerstand

Schuif weerstand niet zomaar aan de kant, maar heb er oog voor. Meestal spelen gevoelens van verlegenheid of schaamte een rol. Onze tips:

  • Geef aan dat dit soort discussies later ook met ouders, of collega’s kunnen plaatsvinden;
  • Leg uit waarom je seksuele vorming geeft: voor de leerlingen van je studenten. Bovendien is het vastgelegd in de verplichte kerndoelen van het basisonderwijs;
  • Toon studenten de andere kant: laat ze zelf argumenten verzinnen waarom het juist wel van belang kan zijn om seksualiteit bij jonge kinderen bespreekbaar te maken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.