Zoeken

Goede voorbeelden seksuele vorming (voortgezet) speciaal onderwijs

Waarom is het belangrijk om seksuele vorming te geven in het speciaal onderwijs? Ook deze leerlingen maken een seksuele ontwikkeling door: ze worden verliefd, hebben relaties en vertonen seksueel gedrag. Daarnaast kan deze groep extra kwetsbaar zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Relationele en seksuele vorming helpt hen verantwoorde keuzes te maken.

Redenen om seksuele vorming te geven op speciaal onderwijs

Reden 1: De leerlingen hebben behoefte aan seksuele vorming

De belangrijkste doelstelling van seksuele en relationele vorming is: ‘leerlingen vanaf jonge leeftijd begeleiden en ondersteunen in hun seksuele (en relationele) ontwikkeling en hen leren seksueel en relationeel verantwoorde keuzes te maken’. Dit geldt ook voor leerlingen met een beperking of een (ontwikkelings-)stoornis. Ook zij hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag. Ze gaan relaties en vriendschappen aan en worden verliefd. Ook doen ze hun eerste ervaringen op met seksualiteit. Ze verschillen hierin niet van leerlingen in het reguliere onderwijs.

Er zijn wel een aantal extra uitdagingen voor leerlingen uit het (v)so:

  • extra kwetsbaarheid voor seksueel misbruik
  • moeilijkere toegang tot informatie over seksualiteit vinden vanwege hun beperking
  • problemen in de communicatie met anderen (volwassenen en leeftijdsgenoten)
  • minder autonomie en minder privacy
  • kleiner sociaal netwerk

Reden 2: Seksuele vorming biedt betrouwbare informatie

Leerlingen in het speciaal onderwijs lopen tegen een aantal uitdagingen aan bij seksuele vorming. Ze kunnen vaak moeilijker informatie vinden over seksualiteit vanwege of over hun beperking. Daarnaast ervaren ze vaker problemen in de communicatie met anderen. Door op school aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming bied je een plek waar veilig geleerd kan worden met betrouwbare informatie.

Reden 3: Seksuele vorming draagt bij aan een veilige en gezonde school

Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen. En aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen, abortus, seksuele grensoverschrijding en soa/hiv en negatief gedrag ten aanzien van gender of seksuele oriëntatie. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

Reden 4: Seksuele vorming vergroot weerbaarheid

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen.  Lees het onderzoek ‘Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs 2019’. Tijdens seksuele en relationele vorming kunnen situaties worden besproken en reacties geoefend. Daarnaast weten leerlingen dat ze met jou over dit soort thema’s kunnen spreken en kan een vertrouwenspersoon worden voorgesteld. Als er iets zich voordoet, dan weten leerlingen in ieder geval bij wie ze terecht kunnen. 

Reden 5: Seksuele vorming is wettelijk verplicht 

Met ingang van het schooljaar 2012 – 2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen. Voor het so gaat het om de kerndoelen 23 en 31 (Mens en Samenleving). Voor het vso gaat het om de kerndoelen 3 (Mens en Maatschappij) en 6 (Mens, natuur en techniek). In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Seksuele vorming of seksuele voorlichting?

Bij seksuele voorlichting gaat het alleen om kennisoverdracht. Relationele en seksuele vorming gaat om het aanleren van vaardigheden en attitudes over relaties en seksualiteit. Dit draagt beter bij aan de ontwikkeling van kinderen dan seksuele voorlichting alleen.

Is dit echt nodig?

Een onderwijsassistent vroeg mij na de les over condoomgebruik waarom we deze les aan alle leerlingen aanbieden. Ze verwacht dat een aantal van hen toch nooit seks zal hebben. Wat kan ik als docent antwoorden op deze vraag?”

Mogelijk antwoord

Wie zijn wij om te bepalen wie er recht heeft op deze lessen en wie er seksueel actief wordt in de toekomst?

Mogelijk antwoord

Hiermee laat je zien dat je de leerlingen serieus neemt. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen en draagt bij aan een positief zelfbeeld.

Mogelijk antwoord

Je wilt het toch besproken hebben. Als ze wel in de situatie terecht komen, dan hebben ze in ieder geval de kennis erover. Twee herinneren zich meer dan één.

Mogelijk antwoord

School is dé plek om dit te leren, daarna verdwijnen de leerlingen uit het zicht.

Mogelijk antwoord

Wij hebben vanuit de kerndoelen de opdracht leerlingen te begeleiden bij het maken van seksueel gezonde keuzes.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.