Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Lesaanbod

Je Lijf, je Lief!

Terug naar overzicht
18 september 2021

Leerlingen in het praktijkonderwijs lopen meer risico dan andere jongeren om slachtoffer of dader te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het lespakket bestaat uit vijf lessen met veel aandacht voor rolverdeling, grenzen aangeven en respecteren en groepsdruk.

Naar de materialen

Omvat

  • Docentenhandleiding waarin de vijf lessen worden beschreven
  • Strips, foto’s, groene, rode en oranje kaarten behorend bij een aantal lessen
  • Informatieboekje ‘Seks, waar ligt de grens?’
  • Dvd-fragmenten bij lessen, 3, 4 en 5

Beschrijving inhoud

‘Je Lijf, je Lief!’ bestaat uit vijf lessen, waarin telkens een thema rondom seksualiteit, wensen en grenzen aan de orde komt. De thema’s zijn: beeldvorming; hoe denk je over elkaar?; grenzen aangeven; grenzen herkennen bij een ander en groepsdruk.

Iedere les start met een introductie waarin veiligheidsafspraken worden gemaakt en de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon wordt aangegeven. Na de introductie volgt de les zelf. Aan het eind van iedere les wordt aan de leerlingen gevraagd de les zelf samen te vatten en wordt aangegeven wat het thema van de volgende les zal zijn.

Beoordeling erkenningstraject

De interventie is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.

Het Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie.

Jaar van uitgave

2014

Gerelateerde website

Naar de materialen
Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.