Zoeken
Onderwerp

Implementatie Week van de Liefde

Om jongeren goed te begeleiden in hun relationele en seksuele ontwikkeling, blijven de lessen ook na de Week van de Liefde belangrijk. We geven hier informatie en tips om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden in het schoolplan.

Afsluiten en dan verder

Jongeren blijven nieuwsgierig, ontwikkelen zich verder en hebben vragen over seksualiteit. Evalueer wat goed ging en wat er beter kon.

Evalueer de week voor een goed vervolg

Om een goed vervolg te geven aan de Week van de Liefde is het belangrijk met het hele team de projectweek te evalueren.

Vragen die je kunt stellen bij de evaluatie

  • Wat waren de reacties van de leerlingen?
  • Hoe hebben de leerkrachten de lessen ervaren?
  • Welke onderwerpen hebben meer aandacht nodig?
  • Voelen de leerkrachten zich voldoende toegerust of hebben ze extra ondersteuning nodig?
  • Wat is de belangrijkste opbrengst voor de school en de leerlingen?
  • Hoe belangrijk vinden we deze lessen voor kinderen?
  • Hoe zou de Week een vervolg kunnen krijgen?
  • Hoe kunnen we aandacht voor dit thema ook verbinden met de visie of beleid van de school?

We zijn benieuwd hoe het ging!

Welke activiteiten waren een groot succes? Hoe reageren jongeren op de lessen? Wat vonden de jongeren bijzonder? Kortom wat heeft het de school en leerlingen opgeleverd? En welke leuke plannen heeft jouw school in petto? Mail ons via weekvandeliefde@seksuelevorming.nl.

Inbedden in het schoolplan

Op basis van deze evaluatie besluit je of en hoe relationele en seksuele vorming structureel ingebed wordt in het curriculum of schoolplan. Structurele aandacht heeft uiteindelijk veel meer effect dan ad hoc activiteiten.

Door gezamenlijk een visie en beleid te ontwikkelen kan het team zich gesteund voelen, ook richting ouders. Maak verbinding met een bredere missie van de school. Bijvoorbeeld met de Gezonde School. Sluit aan bij een pedagogische visie, waarin leerlingen respectvol met elkaar leren omgaan. We geven graag tips en adviezen hoe je visie en beleid op school vorm kunt geven. Hiermee kun je zich als school profileren en laten zien dat u dit thema belangrijk vindt.

Heb je vragen? Mail dan naar weekvandeliefde@seksuelevorming.nl.

Het vignet Gezonde School behalen?

Doen jullie jaarlijks mee met de Week van de Liefde? Dan komen jullie vast in aanmerking voor het vignet Gezonde School! Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet.

Vraag het Vignet aan!

 

Seksuele vorming op het voortgezet onderwijs

Lees hier meer over het onderwijzen van seksuele vorming op het voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.