Zoeken
Onderwerp

Genderidentiteit

Genderidentiteit

Genderidentiteit gaat over wie je bent en hoe je jezelf voelt. Dit kan vrouw, man, allebei of geen van beide zijn. Dit kan ook gedurende iemands leven veranderen.

Voor de meeste mensen valt de sekse (ofwel geslacht) die ze bij hun geboorte kregen toegewezen samen met hoe ze hun genderidentiteit ervaren. Zij zijn cisgender. Bijvoorbeeld: bij de geboorte krijgt iemand de sekse vrouw toegewezen en die persoon voelt zich ook vrouw. Veruit de meeste mensen zijn cisgender en steeds meer mensen benoemen dit ook zo.

Iemand die transgender is, die identificeert zich niet met de sekse die bij de geboorte was toegewezen. Bijvoorbeeld: bij de geboorte kreeg iemand de sekse vrouw toegewezen en die persoon voelt zich een man. Transgender mensen kunnen voelen dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren of dat hun lichaam niet overeenkomt met wie ze werkelijk zijn. Ook kinderen kunnen transgender gevoelens ervaren en transgender zijn. Transgender personen worden ook wel trans of trans kinderen/mensen genoemd. Sommige kinderen ervaren al op jonge leeftijd transgender gevoelens. Deze gevoelens kunnen overgaan, maar dat is lang niet altijd zo. Het blijkt dat de helft van de volwassen transgender personen voor het tiende jaar al wist dat diegene transgender was.

Genderexpressie gaat over hoe je uiting geeft aan je genderidentiteit. Dit kan overeenkomen met het stereotype beeld wat van in de samenleving gangbaar is hoe een jongen of meisje zich gedraagt, maar dit kan ook anders zijn.

Genderdiverse kinderen zijn kinderen die niet passen in de tweedeling jongen en meisje (ofwel non-binair), of die jongensachtige meisjes of meisjesachtige jongens zijn en die hun genderidentiteit en/of genderexpressie aan het verkennen zijn. Je kunt kinderen dit gewoon laten verkennen. Het wordt vanzelf duidelijk hoe het voor hen zit. Je hoeft je geen zorgen te maken of in te grijpen, zolang een genderdivers kind zich niet sterk gaat terugtrekken, agressief wordt of heel ongelukkig overkomt. In dat geval kun je het beste aan een kind vragen hoe het gaat en of je ergens mee kunt helpen.

Zie ook Onderwerpen transgender, non-binair, genderexpressie en genderdiversiteit

Vragen van leerlingen over genderidentiteit

  • Hoe weet je of je een jongen of een meisje bent?
  • Is iedereen een meisje of een jongen?
  • Zijn er dieren die mannetje én vrouwtje zijn?

Leerlingen boven de 12 jaar:

  • Die zegt dat die geen jongen of meisje is, kan dat?
  • Hij zegt dat ie eigenlijk een meisje is en dat ik hem Mila moet noemen. Moet ik dat doen?
  • Hoe weet je of je transgender bent?
  • Kunnen transgender mensen kinderen krijgen?
  • Hij houdt van make-up. Is hij transgender?
  • Als je denkt dat iemand transgender is, wat doe je dan? Mag je dat vragen?

Lesgeven over

Zie ook Onderwerp genderdiversiteit

Tips over

Zie ook Onderwerp genderdiversiteit

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.