Zoeken
Communicatie met ouders

Ouders op de hoogte

De seksuele ontwikkeling is onderdeel van de algemene ontwikkeling van een kind. Als professional speel je dus ook een rol in de seksuele ontwikkeling en -opvoeding. Op deze pagina helpen we je hoe je ouders kunt betrekken in het beleid van jouw werkomgeving.

De seksuele ontwikkeling van kinderen is een belangrijk onderwerp. Begrijpelijk dat ouders willen weten hoe de kinderopvang hiermee omgaat. Vaak hebben ze vragen of zorgen hierover. Goed om ze te informeren, voldoende ruimte te geven om vragen te stellen en open met elkaar in gesprek te gaan.

Hieronder een aantal dingen die je kunt doen om aansluiting te houden met ouders:

 • Informeer ze over het beleid van de organisatie via (digitale) nieuwsbrief.
 • Plan een gelegenheid om met ouders in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.
 • Voorkom misstanden en neem ze weg als je ze hoort (eerder of meer seksueel gedrag als ze er al jong informatie over krijgen).
 • Neem ouders mee in de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen, bijvoorbeeld met de brochure ‘Seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar’. En wijs ze op het boek Sensoa Vlaggensysteem, waarmee ze leren seksueel gedrag te kunnen inschatten.
 • Wijs ze op websites en (e)brochures en -boeken waar ze meer informatie kunnen vinden over de seksuele ontwikkeling, zoals seksueleopvoeding.info.
 • Neem eventuele ongerustheid weg en normaliseer de seksuele ontwikkelingen door luchtig in te haken op dagelijkse gebeurtenissen als kinderen die ‘doktertje’ hebben gespeeld.
 • Geef de ouders de LOVE regels mee, de belangrijkste onderdelen van de seksuele opvoeding.
  • Let op je kind. Zorg dat je weet waar je kind mee bezig is.
  • Open communicatie. Als je open vragen stelt, nodig je je kind uit om iets te vertellen. Sta ook open voor wat je kind zelf wil bespreken.
  • Voorbeeld geven. Wees het voorbeeld. Zorg dat je kind zich kan spiegelen aan ouders die liefdevol met elkaar omgaan. Goed voorbeeld doet volgen.
  • Er zijn voor je kind. Het is belangrijk dat kinderen weten dat ze altijd bij je terechtkunnen als er iets is.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.