Zoeken

Seksuele ontwikkeling

De seksuele ontwikkeling begint al bij de geboorte. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen, door wat zij zien in hun omgeving en door vragen te stellen. Ze leren in interactie met zichzelf en hun omgeving. Ze doen kennis en vaardigheden op en leren hun mening te vormen ten aanzien van aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen.

Veel gedrag en vragen van kinderen zijn passend bij leeftijd- en ontwikkelingsfase. Om dat te beoordelen helpt het basiskennis van de gezonde seksuele ontwikkeling te hebben. Dit ondersteunt tevens in het adequaat reageren op kinderen. Tenslotte draagt het bij aan communicatie met collega’s en ouders.

Verschillende factoren kunnen de seksuele ontwikkeling beïnvloeden: biologische aanleg, individuele psychologische kenmerken (emoties, motivaties en cognities) en sociaal-culturele factoren. Dit betekent dat de seksuele ontwikkeling ook beïnvloed wordt door de waarden en normen van degenen die een kind begeleiden, dus ook door de waarden en normen van pedagogisch medewerkers en gastouders.

Lees hier meer over de seksuele ontwikkeling van kinderen

Partners & samenwerkingen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.