Zoeken

Beleid

Seksuele ontwikkeling hoort evenals ieder ander ontwikkelingsgebied opgenomen te worden in beleid.

Het vormgeven van de seksuele opvoeding binnen de kinderopvang bestaat uit minimaal drie onderdelen:

  1. Basiskennis gezonde seksuele ontwikkeling kinderen;
  2. Seksuele opvoeding in de praktijk: omgaan met vragen en gedrag;
  3. Communicatie met ouders/verzorgers.

Bovenstaande dient te worden vastgelegd in beleid zodat medewerkers een helder protocol hebben waarnaar gehandeld kan worden en ouders/verzorgers weten wat het beleid is. Duidelijk beleid draagt tevens bij aan interne en externe communicatie rondom dit thema.

Partners & samenwerkingen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.