Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Veilig klimaat

Een school moet ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig voelen op school. Dit betekent dat ook duidelijk is wat de normen en waarden zijn rondom seksueel gedrag in en om de school. Welk gedrag is wel of niet acceptabel, welke begeleiding is gewenst en welk gedrag dient gecorrigeerd of afgekeurd te worden.

Hiertoe kunnen met de klas of school gedragsregels worden opgesteld. Scholen moeten er zelf op toezien dat de gedragsregels ook gehandhaafd worden.

Uit de sociale monitor Sociale veiligheid (2010- 2012, ITS) kwam naar voren dat kinderen in het primair onderwijs zich niet altijd veilig voelen op school. Verbaal en seksueel geweld komt in het speciaal onderwijs vaker voor dan in regulier onderwijs. Zestien procent van de leerlingen in het p(s)o heeft in 2012 ervaring met seksueel geweld (slachtoffer, getuige en dader).

Ook homonegatief gedrag komt in het p(s)o voor. Drie op de tien kinderen denkt dat homoseksuele leerlingen niet open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur. Drie op de tien leerlingen durft niet te vertellen dat ze homoseksueel of lesbisch denken te zijn.

Praktische maatregelen om seksueel riskant gedrag te voorkomen

De GGD kan de school handvatten aanreiken om de sociale veiligheid te bevorderen op thema seksuele gezondheid. Zie voor meer informatie www.schoolenveligheid.nl

Gerelateerd