Zoeken
Manifest

Manifest voor betere seksuele vorming

Er moet structurele aandacht voor seksuele vorming komen. Zodat alle jongeren toegang hebben tot dezelfde belangrijke informatie en zij allemaal school als een veilige plek ervaren waar zij zichzelf kunnen zijn.

Seksuele vorming op scholen moet beter. Veel beter. Dat vinden jongeren, docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra. Recente gebeurtenissen rond seksuele grensoverschrijding laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren leren elkaars wensen en grenzen te respecteren. Met begrip voor diversiteit en met als uitgangspunt seksueel plezier. Het kabinet is aan zet om betere seksuele vorming mogelijk te maken.

Wat moet er gebeuren?

  1. Verbeteren en concretiseren van kerndoelen (voor basisonderwijs en onderbouw VO)
  2. Opnemen van relaties en seksualiteit in de eindtermen (voor bovenbouw VO)
  3. Extra impuls voor het mbo (en opname in burgerschapsopdracht en kwalificatiestructuur)
  4. Zet in op effectieve lesmethoden
  5. Betere instrumenten voor implementatie en toetsing sociale veiligheid
  6. Investeren in deskundigheidsbevordering, opleidingen, bij- en nascholing

Bekijk in dit filmpje hoe jongeren denken over hun lessen seksuele vorming:

Sinds 2012 zijn scholen vanuit de kerndoelen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, waaronder seksuele diversiteit. Maar scholen zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven, waardoor de mate van aandacht voor deze thema’s en de inhoud van lessen per school en soms zelfs per docent verschillen.

Complete relationele en seksuele vorming maakt relaties en seksualiteit bespreekbaar, bevordert de seksuele gezondheid, werkt preventief tegen problemen als soa, hiv en seksuele grensoverschrijding en bevordert begrip voor diversiteit. Helaas besteedt nog niet elke school hier structureel aandacht aan.

Het onderwijsveld kan dit ook niet alleen. Zij hebben de steun, maar vooral ook regie vanuit het kabinet nodig om te kunnen voldoen aan de wensen van hun leerlingen én de maatschappij. Alleen dan kan een generatie opgroeien die elkaars grenzen en wensen respecteert, en gezonde keuzes maakt. Politiek Den Haag is aan zet. In het Nationaal Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (2022) benadrukt het kabinet het belang van seksuele vorming. In het Manifest voor betere seksuele vorming staat wat er moet er gebeuren.

Bekijk het manifest

 

Manifest-logo's

Het manifest wordt gesteund door:

Wil jij ook het manifest steunen? Stuur dan een mail naar info@seksuelevorming.nl

Wat kunnen docenten en leerkrachten nu al doen?

Met het manifest vragen we de overheid de regie te nemen om betere seksuele vorming mogelijk te maken. Docenten en leerkrachten hoeven hier echter niet op te wachten en kunnen nu al zelf een stap zetten door vaker seksuele vorming te geven door gebruik te maken van erkende lesmaterialen en hierin ook aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en plezier. Lees hier meer over hoe je dit kunt oppakken:

Op het basisonderwijs

Op het voortgezet onderwijs

Op het (voortgezet) speciaal onderwijs

Op het mbo

Op de pabo

Op de lerarenopleiding

Wil je als onderwijsprofessional met ons meedenken hoe we seksuele vorming in het onderwijs kunnen verbeteren? Graag! Laat dan hier je gegevens achter.

Wat kunnen jongeren nu al doen?

Vind je ook dat lessen seksuele vorming op jouw school beter kunnen? En heb je goede ideeën hoe dit beter kan? We horen ze graag! Laat hier je gegevens achter.

Door vaker te herhalen en vaker voorlichtingen te geven, wordt het een normalere zaak om er vanaf jongs af aan over te praten.
Louis, 18 jaar

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.