Zoeken
Onderwerp

Jeugd- en opvoedhulp

Met de Jeugdwet is geregeld dat er Jeugdzorg en Jeugdhulp is in Nederland. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders om kinderen veilig op te laten groeien. Voor de meeste jongeren is dit niet nodig. Iets meer dan 12% van de jongeren krijgt jeugdzorg of hulp.  Meestal krijgen kinderen en jongeren de hulp vrijwillig; soms moet dit van de kinderrechter.

Jeugdhulp

Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Deze hulp kan ook aangeboden worden op school zodat jullie er als leerkrachten mee te maken krijgen.  Het doel is altijd om kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk volwaardig mee te laten doen aan de maatschappij. Jeugd- en opvoedhulp wordt ingekocht door gemeenten.

Je kunt bijvoorbeeld met jeugdhulp of jeugdzorg te maken krijgen als er sprake is van seksueel geweld, misbruik of een extra ondersteuningsbehoefte is bij de leerling.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.