Zoeken
Lesaanbod

Over seks gesproken

Terug naar overzicht
19 september 2021

Leraren in het voortgezet onderwijs voelen zich niet altijd goed toegerust om seksuele vorming te geven. Inbedding van het thema in de lerarenopleidingen vergroot de kans dat aankomende leraren het thema later in hun lessen opnemen en goed zijn voorbereid.

Download in de webshop (€0,00)

Omvat

 • Een handleiding voor docenten met daarin ook studentenopdrachten

Beschrijving inhoud

‘Over seks gesproken’ biedt handvatten om seksuele en relationele vorming aan de orde te stellen in de lerarenopleidingen. In de handleiding worden verschillende competenties met meetbare indicatoren genoemd, met daaraan gekoppeld lessuggesties.

De competenties en lessuggesties concentreren zich rond de volgende thema’s: belang van seksuele vorming en de eigen rol als leraar daarin,  aansluiting bij de ontwikkeling en het niveau van leerlingen, seksuele gezondheid van jongeren, creëren van een veilige sfeer en vertrouwde lesomgeving, preventie van zwangerschap, soa en seksuele grensoverschrijding, signaleren van seksuele problematiek, omgaan met diversiteit in seksuele normen en waarden en met diversiteit in seksuele oriëntatie, omgaan met lastige situaties in de klas, kennis en gebruik van bestaande methodieken seksuele vorming voor het onderwijs.

Gerelateerde downloads

Deze handleiding is hieronder gratis te downloaden. In de loop van 2019 wordt gestart met de doorontwikkeling van het bestaande materiaal voor lerarenopleidingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar info@seksuelevorming.nl. 

Download in de webshop (€0,00)

Vergelijk het lespakket

 • Prijs
 • Erkenning
 • Doorlopende leerlijn
 • Tijdsduur
 • Onderwijsniveau
 • Thema's
 • Type lesmateriaal
Over seks gesproken
Over seks gesproken
 • €0,00
 • Geen
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Lerarenopleidingen
 • -
 • Lespakket
Juf, doet u ook aan seks?
Juf, doet u ook aan seks?
 • €0,00
 • Geen
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Mbo Pabo, Pabo
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Puberteit, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Sekse-, gender- en seksuele diversiteit, Seksueel plezier, Veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap), Veilig vrijen (preventie soa), Voortplanting, zwangerschap en kinderwens, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.